Henkilöstövuokraus Työkarhut

Postiosoite:Varppeentie 5, 23800 Laitila

tyokarhut@phpoint.fi

Puh: 050 544 5386

Y-Tunnus: 1100554-4

Tietosuojaseloste

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram

  © 2017 by Työkarhut.

  Tietosuojaseloste

  Sisältö

  -Yleistä
  -Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
  -Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
  -Mihin henkilötietojani käytetään?
  -Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
  -Kuka käsittelee henkilötietojani?
  -Kuinka kauan tietojani säilytetään?
  -Millaisia oikeuksia minulla on?
  -Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?
  -Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?
  -Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
  -Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?
  -Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
  -Mihin voin ottaa yhteyttä?

  Yleistä
  Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

  Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk:n palveluita.

  Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
  Käytämme tietoja:

  Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
  Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
  Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
  Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

  Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
  Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

  Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk (Y-tunnus: 1100554-4)
  Varppeentie 5
  23800 Laitila

  Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
  tyokarhut@phpoint.fi

  Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
  Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  Tunnistamistiedot, kuten nimi
  Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
  Passitiedot tai vastaavat Tullin vaatimat tiedot tilattaessa tuotteita tai palveluita verottomana Suomen ulkopuolelta
  Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
  Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
  Google- tai Facebook-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
  Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  Tuotearvostelut
  Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet
  Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Tyokarhut.com, paitapainatus.fi tai paitapainatus.comista Internetin kautta.

  Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

   

  Mihin henkilötietojani käytetään?
  Henkilötietoja käytetään

  Asiakkuuden ylläpitämiseen
  Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
  Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
  Asiakaskokemuksen parantamiseen
  Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
  Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
  Väärinkäytösten estämiseen
  Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
  Tietoja käsitellään asiakkaan ja Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

   

  Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
  Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

  Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk säilyttää asiakastietoja Suomessa. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

  Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

  Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

   

  Kuka käsittelee henkilötietojani?
  Asiakastietoihin on pääsy vain Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

  Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Lisää kolmansista osapuolista voit lukea kappaleesta "Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?".

  Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
  Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk (Y-tunnus: 1100554-4)
  Varppeentie 5
  23800 Laitila

  Kuinka kauan tietojani säilytetään?
  Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

  Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk:n järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

  Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
  Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
  Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
  Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

  Millaisia oikeuksia minulla on?
  Asiakkaana sinulla on oikeus:

  Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
  Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
  Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
  Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

  Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

  Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

   

  Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?
  Voit pyytää Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla:
  tyokarhut@phpoint.fi

  "Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?" kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa tallentamastamme henkilötiedosta.

  Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?
  Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

  Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Vaihtoehdot löydät tilinhallinta-sivulta. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

  Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk:taa poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

  Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

   

  Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
  Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

  Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

  Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

  Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

  Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
  Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
  Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut viikkokirjeen, selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai tuotearvostelupyynnöt
  SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
  Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
  Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
  Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
  Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk:n oma lasku
  Tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita tilattaessa
  Osalle huoltoyhtiöistä välitetään tilaukseen liittyviä tietoja huollon yhteydessä
  Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa
  Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
  Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely), EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

  Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin.

   

  Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?
  Henkilöstövuokraus Työkarhut Osk käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

  Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

  Käyttökokemuksen personoinnin avulla voimme tarjota enemmän asiakkaitamme kiinnostavia tuotesuositteluja. Toimintoa varten asiakkaan selaimeen asetetaan RichRelevancen eväste. Nämä evästeet säilyvät selaimessa 30min-24kk. RichRelevancelle lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria, on anonymisoitua, eikä kolmannen osapuolen ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

  Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk.
  Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

  Muut analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä. Analytiikka- ja markkinointikumppaniemme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet.

   

  Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
  Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.


  Mihin voin ottaa yhteyttä?
  Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:
  tyokarhut@phpoint.fi